O firmie

Zakład prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług radiowo-telewizyjnych od roku 1970 do chwili obecnej i mieści się w Żywcu przy ulicy Kościuszki 6.
Wystawiamy również ekspertyzy w przypadku uszkodzeń sprzętu Rtv w skutek zdarzeń losowych dla firm ubezpieczeniowych.